پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

مطالب دیگر:
📝شرایط، اهداف و آثار ثبت ازدواج و طلاق📝ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 100 صفحه کامل و جامع📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری 99 صفحه📝دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 75 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 66 صفحه📝بررسی علل بروز فساد اداری در نظام اداری ایران و راهبرد های پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر رویکرد اسلامی📝بررسی علل و عوامل فساد اداری در ایران و راهکارهای مبارزه با آن📝نظریه ها و رویکردهای سلامت و فساد اداری📝عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن📝پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت 📝پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری 109 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت و فساد اداری 117 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش سلامت و فساد اداری📝پدیده سلامت و فساد اداری در سازمانها و بررسی نظریه ها و روش های سنجش سلامت و فساد اداری📝بررسی فساد اداری در ساختار سازمانی📝معرفی کامل سازمان امور مالیاتی📝پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک 📝پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS 📝دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق 56 صفحه📝بررسی سه طلاق کردن در یک مجلس در ادله اربعه📝پروپوزال تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری📝مبانی نظری تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری📝تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری
این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: گزینه هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه امتیاز 1 2 3 4 5 برای بدست آوردن امتی|40091767|اِل کیو-lqv|پرسشنامه بررسی اضطراب شینان, بررسی اضطراب شینان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه بررسی اضطراب شینان را مشاهده می نمایید.

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

هرگز

به ندرت

بعضی اوقات

اغلب اوقات

همیشه

امتیاز

1

2

3

4

5

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 35 تا 175 خواهد داشت.

تفسیر نتایج

امتیاز زیر 70

سطح پایینی از اضطراب بوده و مشکل روانی و جسمانی ندارد

امتیاز 105-70

نتایج آزمون نشان دهنده سطح متوسطی از اختلال و آسیب در عملکرد فرد می باشد. چنین شرایطی، ممکن است عملکرد های روزمره فرد در ابعاد مختلف نظیر ابعاد اجتماعی، تحصیلی، شغلی، روابط بین فردی، مدیریت هیجانات و... را تحت تاثیر قرارداده و باعث افت و کاهش سطح کیفیت زندگی، بهزیستی و رضایتمندی از زندگی در فرد میگردد