پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی

مطالب دیگر:
📖دانلود تحقیق در موردزمانبندی پردازنده📖دانلود تحقیق در موردزمین شناسی تحت الارضی📖دانلود تحقیق در موردزمین شناسی📖دانلود تحقیق در موردزن و حقوق اجتماعی و دینی زن📖دانلود تحقیق در موردزنگ علوم و هوای سالم📖دانلود تحقیق در موردزیرساختهای فناوری اطلاعات در برنامه ریزی شهری📖دانلود تحقیق در موردزیست بوم گرایی📖دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها📖دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی📖دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلاید📖دانلود تحقیق در موردساختار و تشکیلات دولت📖دانلود تحقیق در موردساختمان آب📖دانلود تحقیق در موردساختمان اسکلی پا📖دانلود تحقیق در موردساختمان داده‌ها و الگوريتم در سی پلاس پلاس📖دانلود تحقیق در موردساختمان چشم انسان📖دانلود تحقیق در موردساختمانهای اسکلت فلزی📖دانلود تحقیق در موردسازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا )📖دانلود تحقیق در موردسازمان های ملی وفراملی مرتبط با سلامت📖دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)📖دانلود تحقیق در موردسازه های پیچ ومهره ای📖دانلود تحقیق در موردسبك زندگي يا سنت معاش📖دانلود تحقیق در موردسبک های یادگیری📖دانلود تحقیق در موردسر نو شت📖دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ📖دانلود تحقیق در موردسرمایه گذاری و سرمایه خارجی
این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با د|40091778|اِل کیو-lqv|پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی,پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی,تمایز یافتگی خود (dsi)
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی را مشاهده می نمایید.

این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است.

سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار زیر است:

- واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40.

- جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43.

- گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42

- هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46.

این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس