پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل: word 1- وقتی میخواهم احساس مثبتتری داشته باشم مانند؛ لذت یا تفریح؛ فکرم را به سمت آن احساس مثبت سوق میدهم. 2- من احساسات خودم را به دیگران ابراز نمیکنم. 3- |40091780|اِل کیو-lqv|پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان, تنظیم هیجانی گراس و جان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان را مشاهده می نمایید.


مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل: word

1- وقتی می‌خواهم احساس مثبت‌تری داشته باشم مانند؛ لذت یا تفریح؛ فکرم را به سمت آن احساس مثبت سوق می‌دهم. 2- من احساسات خودم را به دیگران ابراز نمی‌کنم. 3- وقتی می‌خواهم احساس منفی کمتری داشته باشم مانند؛ غمگینی و خشم؛ فکرم را به سمت آن احساس مثبت سوق می‌دهم. 4- وقتی احساس مثبتی دارم مراقبت می‌کنم که آن را ابراز نکنم.